Warren Rupp

Warren Rupp

Bơm màng Sandpipier S1FB3P2PPNI100
Model sản phẩm:S1FB3P2PPNI100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:10,2 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP / TeflonSize:1" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S15 Metallic
Model sản phẩm:S15 MetallicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:24 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, Gang / Neo,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S15B3P2PPAS100
Model sản phẩm:S15B3P2PPAS100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:24 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP / TeflonSize:1,5" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper s15 - S15B3P2PPAS100
Model sản phẩm:S15B3P2PPAS100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:24 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP / TeflonSize:1,5" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S10 Non Metallic
Model sản phẩm:S10 Non MetallicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:87 lít /phútCột áp:7 barVật liệu:PP, PVDF /...
Liên Hệ
bơm màng Sandpiper S05B2P2TBNI100
Model sản phẩm:S05B2P2TBNI100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:56 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / TeflonSize:1/2" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S05 Non Metallic
Model sản phẩm:S05 Non MetallicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:52 lít/phútCột áp:7 barVật liệu:PP, PVDF / Santo,...
Liên Hệ
Bơm màng sandpiper s30 non Metallic
Model sản phẩm:S30 non MetalicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:54 m3/hCột áp:7 barVật liệu:Size:2" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng sandpiper S20 Non-Metallic
Model sản phẩm:S20 Non MetalicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:34 m3/hCột áp:7 barVật liệu:PP, PVDF / Santo,...
Liên Hệ
Bơm màng sandpiper S20 Metallic
Model sản phẩm:S20 MetalicNhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:567 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, Gang / Neo,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper 3 inch
Model sản phẩm:S30Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:54 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, Gang / Neo, Buna,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S05 Metalic
Model sản phẩm:S05Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:3.42 m3/hCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm, Inox, / Neo, Buna, Teflon,...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S15B1ABWABS100
Model sản phẩm:S15B1ABWABS100Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:401 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:1,5" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S30B1SGTABS000
Model sản phẩm:S30B1SGTABS000Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:889 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Inox316 / TeflonSize:3" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S30B1ANNABS000
Model sản phẩm:S30B1ANNABS000Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:889 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / NeoSize:3" (inch)Motor:Khí nénTải tài...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S30B1AGTABS000
Model sản phẩm:S30B1AGTABS000Nhà sản xuất:Sandpiper-USAXuất xứ:MỹLưu lượng:1000lit/minCột áp:8.3barVật liệu:Thân nhôm, Màng TeflonSize:3'' (inch)Motor:Khí nénTải tài liệu:Tại đâyWarren Rupp là thương...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S30B1ABBBAS000
Model sản phẩm:S30B1ABBABS000Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:889 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / BunaSize:3" (inch)Motor:Tải tài liệu:Tại...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S20B1SGTABS000
Model sản phẩm:S20B1SGTABS000Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:567 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Inox316 / TeflonSize:2" (inch)Motor:Tải tài liệu:Tại...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S20B1ANNABS000
Model sản phẩm:S20B1ANNABS000Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:567 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / NeoSize:2" (inch)Motor:Tải tài liệu:Tại...
Liên Hệ
Bơm màng Sandpiper S20B1AGTABS000
Model sản phẩm:S20B1AGTABS00Nhà sản xuất:Sandpiper - Warren RuppXuất xứ:Hoa KỳLưu lượng:567 lít/phútCột áp:8,6 barVật liệu:Nhôm / TeflonSize:2" (inch)Motor:Tải tài liệu:Tại...
Liên Hệ
params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large